Home     Movies     TV Shows     Actors     Directors
Watch Kaoru Mizuhara in   "Hanamaru yochien" (2010)     "Kanamemo" (2009)     Kodomo no jikan 2 gakki: Tanoshii undokai (2009)     Kodomo no jikan 2 gakki: Nakayoshi no ippo (2009)    
Kaoru Mizuhara
Kaoru Mizuhara (?? ?, Mizuhara Kaoru?, born June 26) is a seiy? working under Media Force. Her hometown is in Chiba, Japan. ... more on Wikipedia